Arhitektuurimälestised

Padise klooster

Padise klooster on pärast põhjalikku restaureerimist külastajatele avatud!
Kloostri rajasid 14. sajandil tsistertslaste ordu mungad. Koos vaheaegadega ehitati kloostrit kokku üle 200 aasta. Pärast viimaseid ulatuslikke restaureerimistöid on...

Ellamaa elektrijaam
Ellamaa ektrijaam on ehitatud arhitekt Vladovski projekti järgi. Ehitustöid alustati 1922. a septembri lõpul ja juba 1923. aasta mais andis jaam energiat turbatööstuse masinate käivitamiseks. Jaama katlaid köeti kohaliku kütteturbaga. Sõjajärgsel perioodil (1944-1950) oli Ellamaa elektrijaamal...
Vihterpalu mõis ja park
Vihterpalu mõis asutati aastal 1586, hilisklassitsistlik peahoone pärineb arvatavasti 1830. aastatest. Mõisaansambel paikneb kahel pool kõrgete kallastega Vihterpalu jõge. Park on põhiosas vabakujuline, sisaldades ka varasemaid regulaarseid elemente. Pargis on säilinud mitmeid vanu harilikke...
Linnamäe hüdroelektrijaam
Jägala jõe alamjooksul asuva jaama projekti koostas Helsingi ülikooli prof. A.W. Juselius, ehitustöid alustati 1922 ning elektrienergia tootmist 1924. 1941 õhiti hoone taganevate Nõukogude vägede poolt, aga paisu õhkimine ebaõnnestus. 2002 jõujaama hoone taastamisel järgiti endist arhitektuurset...
Paldiski raudteejaama peahoone
Paldiski kroonuhistoritsismi stiilis raudteejaama peahoone on ehitatud 1870 Balti raudtee III klassi jaama tüüpprojekti järgi. Kuigi ehitis on 20. sajandil kaotanud mõningase osa oma esialgsest dekoorist (saelõikeornamendiga rippfrontoonid ots- ja keskviiludel, katuseharja iluvõre), on tegu kõige...
Paldiski Georgi õigeusu kirik
Paldiski Georgi õigeusu kirik on tüüpiline näide klassitsistlikust baroki sugemetega kivikirikust, mis ehitati aastatel 1784–1787. Ajalugu ulatub aga kaugemale ja Paldiski Apostliku-õigeusu koguduse algusaastal 1721 ehitati siia telk-kirik sõjaväelaste ja tööliste jaoks, kes olid saadetud Vene...
Keila-Joa hüdroelektrijaam
Keila-Joa vesiveskist pärinevad vanimad ülestäheldused 1555. aastast. 1928 hakkas Keila-Joa hüdroelektrijaam elektrit tootma, samal ajal tegutses siin ka kalakasvatus ja jätkas tööd vana viljaveski. 1936 laiendati kalakasvatuse abihooned, ehitati uus veevõtukanal ja moderniseeriti elektrijaam. 1950...