Projektid ja strateegiad

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2017-2019 (PATEE)
                      

Toetuse saaja: SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus.
Tegevuste elluviijad: SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
Tugiprogrammi tegevusi toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.
Perioodil 2017-2019 on tegevused suunatud turismiettevõtluse tugimisele ja maakonna mainekujundusele.
Eesmärk on aidata kaasa Harjumaa turismiettevõtete arengule ja võrgustumisele läbi tootearenduse ja ühisturunduse. Tegevuste sihtgrupiks on 1-20 töötajaga Harjumaa maapiirkonna turismivaldkonna ettevõtted, toote või teenusepakkujad, kes soovivad külastajale pakkuda koostöös valminud kvaliteetseid tootepakette, ühisturundada erinevatel sihtturgudel ja aidata seeläbi kaasa Harjumaa tuntuse suurenemisele - Tallinn surroundings, külalislahke piirkond pealinna lähiümbruses.
Ettevõtluskeskkonna arendustegevused – turism
  koolitused - turismiettevõtjate ühistegevuse programm
  turundustegevused
  mainekujundus - ettevõtja tunnustamine
Perioodi 2017-2019 toetuse summa 110 040,00 eurot, omaosalus 20960,00 eurot.

Harjumaa giidide koolitusprogramm 2017.  

Harjumaa giidide koolitusprogramm 2018.

Harju maakonna turismi arengustrateegia 2025 tegevuskava 2016-2020, koostatud 2016, STR dokument 

Ida-Harju turismiobjektide ja -marsruutide väljaarendamise kava, valminud 2009. aastal

Lääne-Harju turismiobjektide ja -marsruutide väljaarendamise kava, valminud 2007.aastal

Eesti Riiklik Turismiarengukava 2014-2020, arengukava dokument