Ühine "Siin on COVID-19 turvaline märgisega"

Rahvusvahelise turismi taastamiseks on oluline, et kõik turismiettevõtjad ja teenusepakkujaid täidavad ühiselt kõiki COVID-19 leviku tõkestamiseks vajalikke nõudeid. Sama oluline on ka sellekohase info vahendamine lõpptarbijatele. Külastajad soovivad kinnitust, et teenusepakkujad pühenduvad turvalise klienditeekonna tagamisele ja on vastutustundlikud.

Sellise märgise saavad taotleda kõik vastutustundlikud majutus- ja toitlustusasutused, muuseumid ja turismiatraktsioonid, konverentsi- ja seminaripaigad ning sündmused, mis kinnitavad, et täidavad kõiki Terviseameti poolt ette nähtud juhiseid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Eesmärk on tagada ohutus nii külastajatele kui ka töötajatele.

COVID-19 turvalisuse tagamisele pühendumist saavad Harjumaa turismiteenuse pakkujad kinnitada hea tahte kokkuleppega ühinedes.

Hea tahte kokkuleppe kriteeriumid on ühtsed üle Eesti ja initsiatiiv on koordineeritud Visit Estonia poolt

Hea tahte kokkuleppe kasu ettevõtjale:

  • Teenusepakkuja liigitatakse visitestonia.com lehel kohtade hulka „Siin on turvaline“. Teenusepakkuja saab nendel veebilehtedel ja Visit Estonia turundustegevustes paremini esile tõstetud.
  • Teenusepakkuja liigitatakse visitharju.ee lehel COVID-19 turvalist teenust pakkuvate kohtade hulka ja lisatakse Harjumaa turvalist klienditeekonda kirjeldavasse veebiosasse, mis saab turunduskommunikatsiooni väljundi piiride avamisel.
  • Teenusepakkuja saab nähtavuse kohalike ja välismaiste reisi- ja konverentsikorraldajate jaoks, kes müüvad Harjumaa erinevaid turismiteenuseid ja vajavad kogu klienditeekonna turvalisuse tõendamiseks asjakohast ja kokku lepitud kriteeriumidele vastavat kirjalikku (ingliskeelset) tõendusmaterjali. 
  • Teenusepakkuja saab õiguse kasutada enda kommunikatsioonikanalites ja teenuse pakkumise kohas märki „Siin on turvaline“. Hea tahte kokkuleppe allkirjastanud teenusepakkujale väljastatakse kleebismärk Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuses. Fail digikanalite jaoks edastatakse e-posti teel. Märgist välja pannes kohustub teenusepakkuja panema teenuspakkumise kohas välja ka märgi sisu selgitava infolehe ja digikanalites viitama visitharju.ee lehele, kus lõpptarbija jaoks on toodud välja hea tahte kokkuleppe sisu. See on oluline, et kliendid mõistaksid märgise sisu. 

Hea tahte kokkuleppe täitmine

  • Teenusepakkuja kohustub hea tahte kokkulepet täitma. Hea tahte kokkuleppest mitte kinnipidamine on käsitletav ebaausa kauplemisvõttena. 
  • Klientidel on võimalus tarbitud teenuse turvalisuse kohta tagasisidet anda. Vajadusel reageerivad klientide tagasisidele pädevad riiklikud ja kohaliku omavalitsuse institutsioonid. 
  • Kokkuleppe tingimuste vastu ränga või korduva eksimise korral eemaldatakse teenusepakkuja visitharju.ee ja visitestonia.com veebilehtedelt. Teenusepakkuja peab eemaldama märgise oma digikanalitest ja teenuse pakkumise kohast.

"Siin on COVID-19 turvaline" märgise kuvamine

Märgisega liitunud teenusepakkuja peab kuvama märgise logo ja märgise lubadust oma veebilehel, sotsiaalmeedias Facebookis ja teenusepakkumise asukohas.

  • Kui teenusepakkujal on veebileht ja Facebook, siis tuleb info kuvada mõlemas. Kui üks neist puudub, siis kuvada vaid olemasolevas.
  • Teenusepakkumise avalikul üldalal tuleb märgise logo kuvada külastajatele nähtavas kohas ja soovi korral lisada ka märgise lubaduse tekst.
  • Teenusepakkuja muudes dokumentides võib soovi korral kasutada märgise logo meilijaluses, tellimuse kinnituses, osalemistingimustes jm.

Harjumaa turismiteenuste pakkujate hea tahte kokkuleppega liitumist koordineerib Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus/VisitHarju. Küsimuste korral palun võtke ühendust info@visitharju.ee või katri@heak.ee

Tallinna turismiteenuse pakkujate liitumist hea tahte kokkuleppega koordineerib Tallinna Strateegiakeskuse turismiosakond/Visit Tallinn. Küsimuste korral palun võtke ühendust Tallinna Turismiinfokeskusega visit@tallinn.ee või siis telefonitsi 645 7777.