Giidide atesteerimine

Harjumaa giidide atesteerimine 2020

Harjumaa giidide atesteerimine toimub 12. oktoober 2020 Harjumaa Omavalitsusmajas Sirge tn 2, Tallinn, algusega kell 11.00. Atesteerimise taotlejate registreerimise taotlusvoor on avatud. Taotlusvoor lõppeb 5. oktoobril. 

Registreerimisavaldus(vabas vormis), digitaalne foto (mida kasutatakse giiditõendil ja www.visitharju.ee veebilehele loodud atesteeritud giidide alamlehel) ja maksekorralduse koopia lisage registreerimisavaldusele. Enne atesteerimist korraldavad komisjoni esindajad registreeritud soovijatele konsultatsiooni. Täiendav info: Katri Tšeskidov, tel +372 5664 5575, katri@heak.ee 

Harjumaa giidide atesteerimise kord

Hindamistasu.
Taotlejal tuleb kanda üle hindamistasu. Kui soovite tasumiseks saada arvet oma äriühingule, siis palun saatke enne hindamistasu maksmist meilile katri@heak.ee  vastav soov, näidates äriühingu rekvisiidid, kellele arve esitatakse. Hindamistasu ei tagastata, kui taotleja loobub atesteerimisest, ei ilmu hindamisele või ei ületa hindamislävendit.
Hindamistasu esmakordse atesteerimise puhul on 25 eurot.
Makse saaja: Harjumaa Omavalitsuste Liit
arveldusarvele EE942200001120227445
selgitusega „Harjumaa giidide atesteerimine // atesteeritava nimi“.

Enne atesteerimist korraldavad Komisjoni esindajad registreeritud soovijatele konsultatsiooni. 

Atesteerimise komisjon

Harjumaa Omvalitsuste Liidu juurde moodustatud Komisjoni kuuluvad:
- Joel Jesse, Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor (komisjoni esimees);
- Anneli Kana, MTÜ Harjumaa Turismiühing;
- Ene Sarapuu, Eesti Giidide Liidu juhatuse liige, Läänemaa Giidide ühingu juhatuse liige, kutsetunnistusega giid);
- Katri Tšeskidov, SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (komisjoni sekretär).


Harjumaa giidide atesteerimine 2019

Harjumaa giidide atesteerimine toimub 10. detsembril 2019 Harjumaa Omavalitsusmajas Sirge tn 2, Tallinn, algusega kell 10:00. Atesteerimise taotlejate registreerimise taotlusvoor on avatud. Taotlusvoor lõppeb 2. detsembril. Registreerimisavaldus(vabas vormis), digitaalne foto (mida kasutatakse giiditõendil ja www.visitharju.ee veebilehele loodud atesteeritud giidide alamlehel) ja maksekorralduse koopia lisage registreerimisavaldusele. Enne atesteerimist korraldavad komisjoni esindajad registreeritud soovijatele konsultatsiooni. Täiendav info: Katri Tšeskidov, tel +372 5664 5575, katri@heak.ee 

Harjumaa giidide atesteerimise kord

Hindamistasu.
Taotlejal tuleb kanda üle hindamistasu. Kui soovite tasumiseks saada arvet oma äriühingule, siis palun saatke enne hindamistasu maksmist meilile katri@heak.ee  vastav soov, näidates äriühingu rekvisiidid, kellele arve esitatakse. Hindamistasu ei tagastata, kui taotleja loobub atesteerimisest, ei ilmu hindamisele või ei ületa hindamislävendit.
Hindamistasu esmakordse atesteerimise puhul on 25 eurot.
Makse saaja: Harjumaa Omavalitsuste Liit
arveldusarvele EE942200001120227445
selgitusega „Harjumaa giidide atesteerimine // atesteeritava nimi“.

Enne atesteerimist korraldavad Komisjoni esindajad registreeritud soovijatele konsultatsiooni. 

Atesteerimise komisjon

Harjumaa Omvalitsuste Liidu juurde moodustatud Komisjoni kuuluvad:
- Joel Jesse, Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor (komisjoni esimees);
- Anneli Kana, MTÜ Harjumaa Turismiühing;
- Ene Sarapuu, Eesti Giidide Liidu juhatuse liige, Läänemaa Giidide ühingu juhatuse liige, kutsetunnistusega giid);
- Katri Tšeskidov, SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (komisjoni sekretär).


Harjumaa giidide atesteerimine 2018
2018 aastal on võimalus atesteerimine läbida sügisel "Harjumaa Giidide koolitusprogramm 2018" läbinud giididel, kes programmi käigus läbisid nii teoreetilise kui praktilise eksami. Samuti on võimalik atesteeritud saada giididel, kes osalesid 2017.a. esimesel "Harjumaa Giidide Koolitusprogramm" koolitustel ja sooritasid õppereisi käigus praktilise töö.

Harjumaa giidide atesteerimine toimub 12.detsembril 2018 Harjumaa Omavalitsusmajas Sirge tn 2, Tallinn, algusega kell 10:00.

Atesteerimiseksamile registreerimine.
Atesteerimise taotlejate registreerimise taotlusvoor on avatud. Taotlusvoor lõpeb 10.detsembril 2018. Registreerimisavaldus(vabas vormis), digitaalne foto (mida kasutatakse giiditõendil ja www.visitharju.ee veebilehele loodud atesteeritud giidide alamlehel) ja maksekorralduse koopia lisage registreerimisavaldusele.
Hindamistasu.
Taotlejal tuleb kanda üle hindamistasu. Kui soovite tasumiseks saada arvet oma äriühingule, siis palun saatke enne hindamistasu maksmist meilile hylle@heak.ee  vastav soov, näidates äriühingu rekvisiidid, kellele arve esitatakse. Hindamistasu ei tagastata, kui taotleja loobub atesteerimisest, ei ilmu hindamisele või ei ületa hindamislävendit.
Hindamistasu esmakordse atesteerimise puhul on 25 eurot.
Makse saaja: Harjumaa Omavalitsuste Liit
arveldusarvele EE942200001120227445
selgitusega „Harjumaa giidide atesteerimine // atesteeritava nimi“.

Enne atesteerimist korraldavad Komisjoni esindajad registreeritud soovijatele konsultatsiooni. Täiendav info: Hülle Saarts, tel 5053914, hylle@heak.ee

Harjumaa Giidide Atesteerimise kord

Atesteerimise komisjon
11.04.2018 moodustati Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) juhatuse otsusega Harjumaa giidide atesteerimise komisjon. Harjumaa Omavalitsuste Liit, MTÜ Harjumaa Turismiühing ja Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus on koostöös ette valmistanud Harjumaa giidide atesteerimise korra.
Harjumaa Omvalitsuste Liidu juurde moodustatud Komisjoni kuuluvad:
- Joel Jesse, Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor (komisjoni esimees);
- Monika Sooneste, Eesti Giidide Liidu juhatuse esimees;
- Ene Sarapuu, Eesti Giidide Liidu juhatuse liige, Läänemaa Giidide ühingu juhatuse liige, kutsetunnistusega giid);
- Hülle Saarts, SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (komisjoni sekretär).

Harjumaa giidide esimene atesteerimine toimus 22. mail 2018, tutvu Harjumaa atesteeritud giididega SIIN