Giidide atesteerimine

Harjumaa giidide atesteerimine
11.04.2018 moodustati Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) juhatuse otsusega Harjumaa giidide atesteerimise komisjon (edaspidi Komisjon). Harjumaa Omavalitsuste Liit, MTÜ Harjumaa Turismiühing ja Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus on koostöös ette valmistanud Harjumaa giidide atesteerimise korra.
Harjumaa Omvalitsuste Liidu juurde moodustatud Komisjoni kuuluvad:
- Joel Jesse, Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor (komisjoni esimees);
- Monika Sooneste, Eesti Giidide Liidu juhatuse esimees;
- Ene Sarapuu, Eesti Giidide Liidu juhatuse liige, Läänemaa Giidide ühingu juhatuse liige, kutsetunnistusega giid);
- Hülle Saarts, SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (komisjoni sekretär).

2018 aastal on esimesena võimalus atesteerimine läbida 2017 aasta sügisel Harjumaa Giidide koolitusprogrammi läbinud giididel, kes programmi käigus läbisid nii teoreetilise kui praktilise eksami.
Atesteerimiseksamile registreerimine.
Atesteerimise taotlejate registreerimise taotlusvoor algab 22.aprill 2018. Taotlusvoor lõpeb 11. mai 2018. Registreerimisavaldus, digitaalne foto (mida kasutatakse giiditõendil ja www.visitharju.ee veebilehele loodud atesteeritud giidide alamlehel) ja maksekorralduse koopia lisage registreerimisavaldusele.
Hindamistasu.
Taotlejal tuleb kanda üle hindamistasu. Kui soovite tasumiseks saada arvet oma äriühingule, siis palun saatke enne hindamistasu maksmist meilile hylle@heak.ee  vastav soov, näidates äriühingu rekvisiidid, kellele arve esitatakse. Hindamistasu ei tagastata, kui taotleja loobub atesteerimisest, ei ilmu hindamisele või ei ületa hindamislävendit.
Hindamistasu esmakordse atesteerimise puhul on 25 eurot.
Makse saaja: Harjumaa Omavalitsuste Liit
arveldusarvele EE942200001120227445
selgitusega „Harjumaa giidide atesteerimine // atesteeritava nimi“.

Enne atesteerimist korraldavad Komisjoni esindajad registreeritud soovijatele konsultatsiooni. 
Täiendav info: Hülle Saarts, tel 5053914, hylle@heak.ee

Harjumaa Giidide Atesteerimise kord

Harjumaa giidide esimene atesteerimine toimus 22. mail 2018 Harjumaa Omavalitsusmajas Sirge tn 2, Tallinn, tutvu Harjumaa atesteeritud giididega SIIN